Vår policy

Vårt Miljö- och Kvalitetsledningssystem ligger till grund för vår policy som styr den dagliga verksamheten.

Trafiksäkerhets­policy

 • Vi ska alltid uppfylla alla trafiklagar
 • Vi accepterar inte bruk av alkohol eller droger under, eller i anslutning till arbetsutövning.
 • Vi följer alltid kör och vilotider samt arbetstidslagar
 • Alla fordon ska vara fullt trafikdugliga.
 • Vi följer kontinuerligt upp att alla våra anlitade underentreprenörer har alla erforderliga tillstånd och behörigheter.
   

Miljöpolicy

 • Alla medarbetare ska alltid sträva efter minskad miljöbelastning.
 • Vi ska kontinuerligt förbättra och utbilda i miljöfrågor som berör vår verksamhet.
 • Vi ska kontinuerligt mäta vår miljöbelastning.
 • ​Vi ska alltid sträva efter att alla underleverantörer vid nyanskaffning av fordon ska prioritera bästa miljöklass.
 • Vi ska påverka våra transportörer till ansvarsfullt miljöarbete.
 • Vår transportledning ska alltid optimera färdvägar och kapacitetsutnyttjande för att därigenom minska vår miljöbelastning.
   

Kvalitetspolicy

 • VI ska alltid sträva efter att uppfylla våra kunders krav och förväntningar, genom att leverera vår tjänst i rätt tid med rätt utrustning och på ett sätt som uppfyller alla lagar som berör oss, detta till ett konkurrenskraftigt pris.
 • Vi ska alltid sträva efter att förbättra verksamheten när det gäller tjänster och produkter.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder sträva efter att bygga relationer som är långvariga och som gagnar våra kunder, oss och våra underleverantörer.

Certifikat

Östersunds Transportförmedlare och Logistik AB är certifierade enligt
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004