Flexibla åkare med stor serviceanda

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kunskap, serviceanda och anpassningsförmåga. Dessa krav ställs givetvis också på våra kontrakterade åkerier som kör för vår räkning.

Höga krav på kunskap, service och anpassningsförmåga hos våra åkare


Våra åkerier

Våra åkerier och deras chaufförer är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi har med merparten av dessa haft ett långvarigt samarbete, vilket grundat sig på bra arbetsrelationer samt ett ömsesidigt förtroende.

Det ställs i dag inte bara krav att köra och hantera tunga fordon i skiftande väderleksförhållanden och vägunderlag. Rätt hantering av gods vid bland annat lastning och lossning är givetvis självklara krav, liksom att vara på rätt plats i rätt tid. Men förutom detta krävs också god kunskap om våra uppdragsgivares verksamheter, vilka vi är en integrerad del i.

Våra åkare och deras chaufförer fungerar som våra representanter gentemot våra kunder och därför är det givetvis av yttersta vikt att vår personal är väl utbildade i lagar och förordningar och alltid är väl motiverade för att svara upp mot högt ställda förväntningar.

Åkare i samarbete med Transportförmedlarna Östersund