Vi transporterar efter dina behov

Transportsförmedlarna Östersund arbetar i huvudsak med partigods i fjärrtrafik men även med delpartier och styckegods i Sverige med egna bilar och i samarbete med ledande aktörer på marknaden. 

Vi har lösningar till de flesta transportproblem

Vi trafikerar hela Sverige med våra egna bilar och samarbetar  även med övriga ledande aktörer på marknaden

Åkare med hög serviceanda och kunskap

Åkare med hög serviceanda och kunskap 

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på kunskap, serviceanda och anpassningsförmåga – det gör vi också på våra åkare.

Policy

Vi ska uppfylla våra kunders förväntningar

Vårt Miljö och Kvalitetsledningssystem ligger till grund för vår policy som styr den dagliga verksamheten.